måndag 3 september 2018

En ny frihet – sjutton konstnärer.

Jag är en av sjutton konstnärer som presenteras i denna bok som släpps i höst.

Sjutton konstnärer. Hundra år i Göteborg  
En ny frihet – sjutton konstnärer är den fjärde volymen i serien Hundra år i Göteborg. I boken presenteras nio kvinnor och åtta män, alla konstnärer verksamma det senast seklet. Några av dem är döda och delvis bortglömda, andra är etablerade och verksamma sedan många år. En del är i begynnelsen som unga lovade konstnärer som arbetar utifrån dagens förutsättningar, i friare tekniker och nya material.
En rad kvalificerade konstvetare, kritiker och konstskribenter skriver om konstnärskapen. Boken är generöst illustrerad med urval av respektive konstnärers arbeten.
De två redaktörerna Björn Fredlund, fil. dr och tidigare chef för Göteborgs konstmuseum. Lena Boëthius, tidigare intendent och curator vid Göteborgs konstmuseum. Gudrun Nyberg är huvudredaktör och initiativtagare till serien Hundra år i Göteborg.

För många år sedan hamnade jag på Göteborgs Kungliga Segelsällskap med en curator från Stockholm. Han berättade att samma ställe där bara heter Kungliga Segelsällskapet. Jag svarade att i Stockholm heter det också bara konstnär. Själv är jag numera en Göteborgskonstnär i exil.
För att ingen ska tvivla på saken tatuerade jag in det på min arm.


Kan köpas här.

Det kommer vara ett boksläpp på Stefan Karlssons museum för dålig konst den 9e nov. Kristinehöjdsgatan 8, Göteborg.
www.modko.org


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar