tisdag 28 maj 2019

David Wojnarowicz.

Sylvère Lotringer:
Do you think art - the very fact of making art - could be a form of acceptance?

David Wojnarowicz: 
Either that or it's to shut up the voices. In all the things going around, for a moment you can shut them up by giving them form, and it gives you a little peace.

Olivia Laing skriver:
"Wojnarowicz gav uttryck för känslan att inte bara stå utanför samhället, utan att vara en aktiv motståndare till inskränkningarna, till intoleransen mot andra livsformer. Han började kalla den för "den prefabricerade världen", den prefabricerade konventionella upplevelsen som verkar godartad och gynnsam, till och med banal, med väggar som är nästan osynliga ända tills du krossas mot dem. All hans konst var en motståndsakt mot denna dominerande kraft och han drevs av en önskan om ett djupare, vildare sätt att vara. Hans sätt att föra kampen var att offentliggöra sanningarna om sitt eget liv, att skapa verk som vägrade vara osynliga eller tysta, som vägrade den ensamhet som är följden av att din existens förnekas, att du skrivs ut ur historien, som ju trots allt tillhör de normala och inte de stigmatiserade."

Jag är tacksam att jag fick se Wojnarowicz livgivande och drabbande stora utställning i Berlin denna vår när jag fyllde sextio. 
https://www.kw-berlin.de/david-wojnarowicz/

fredag 17 maj 2019

I.B. Sundström - 1592.

Min över tjugo år gamla airbrushmålning hamnar på omslaget till denna skiva som släpps idag på vinyl och Spotify.
Originalet har ett annat, stående format och är nästan två meter på höjden. Den pryder även baksidan av min bok Tryck.
Annars var den aldrig visad utan såldes direkt när den var klar.